Fakturačné údaje

Fizzy s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
IČO 47 992 255
DIČ SK2024178827
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 101901/B
c.u. : Tatrabanka a.s. 2949462681/1100
IBAN : SK6711000000002949462681